zondag, september 18, 2005

first attempt

Here we go...As advised by a multimedia guru last week, I have hereby created a weblog through which I'll have the opportunity to get closer to the readers of my newspaper articles, and to keep them updated about my personal life, work experiences and opinions. The blog will be set up mainly in Dutch as that is the language spoken by my primary target group. Sorry me ole' English china's! :)
Righty, wish me luck and thank you for visiting my blog. And er... do come back again

Hier gaan we dan...Op advies van een multimedia goeroe afgelopen week, heb ik bij deze een weblog gecreeerd waarmee ik de mogelijkheid heb dichterbij de lezers van mijn dagbladartikelen te komen, en ze op de hoogte te houden van mijn priveleven, werkervaringen en meningen. De blog zal voornamelijk in het Nederlands worden opgezet aangezien dat dat de taal is die wordt gesproken door mijn voornaamste doelgroep. Sorry me ouwe Engelse maatjes! :)
Okido, wens me succes en bedankt dat je mijn blog hebt bezocht. Enne.... kom nog eens terug